fbpx

Algemene voorwaarden opvallenmetjecv.nl

De gebruiksvoorwaarden zijn voor iedereen en op alle producten en diensten van opvallenmetjecv.nl van
toepassing. Afwijkingen van of aanvullingen op deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze
door opvallenmetjecv.nl schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 1. Gebruik van dienst

1.1 Via opvallenmetjecv.nl kunt u onder andere tegen betaling cv’s en sollicitatiebrieven downloaden,
wijzigen en versturen.
1.2 Om de dienst te kunnen gebruiken, dient u uw emaildadres, voor- en achternaam op te geven.
Nadat dit is ingevoerd en afgerond kunt u direct betalen via de gekozen betalingdienst. U ontvangt een
downloadlink in uw mail, nu kunt u de dienst gebruiken. Deze downloadlink is 30 dagen geldig.
1.3 De documenten die u download van deze website dient u zelf in te vullen met uw eigen gegevens.
1.4 opvallenmetjecv.nl behoud zich het recht voor om prijzen te veranderen en te wijzigen, zonder
voorafgaande kennisgeving.
1.5 opvallenmetjecv.nl geeft in geen geval een baangarantie nadat u een aankoop heeft gedaan.

 

Artikel 2. Intellectueel eigendom

2.1 Elke verkoop op opvallenmetjecv.nl wordt op naam geregistreerd. de cv-templates, de
sollicitatiebrieven alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel
eigendom van opvallenmetjecv.nl. De cv-templates en sollicitatiebrieven mogen uitsluitend door de koper
zelf worden gebruikt en mogen niet worden gebruikt, gedeeld of uitgeleend aan andere personen dan de
koper zelf.
2.2 Gegevens betreffende afmetingen, kleuren, afbeeldingen etc. op de website van opvallenmetjecv.
nl, gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of
ontbinding van een aankoop.
2.3 opvallenmetjecv.nl garandeert dat de documenten vrij zullen zijn van defecten in materiaal bij normaal
gebruik, gedurende een periode van 30 dagen vanaf de datum waarop u een product download of
ontvangt.
2.4 Behalve zoals hierboven omschreven, worden alle documenten geleverd zonder enige garantie.
2.5 De vormgeving van het einddocument dat u via opvallenmetjecv.nl kan downloaden is intellectueel
eigendom van opvallenmetjecv.nl. U verkrijgt hierbij het beperkte recht tot gebruik van deze vormgeving.
Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om de vormgeving op andere wijze te gebruiken dan in combinatie
met de door opvallenmetjecv.nl gemaakte documenten. Dit recht blijft ook na beëindiging van deze
overeenkomst bestaan, inclusief de daaraan verbonden voorwaarden.

 

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1 opvallenmetjecv.nl doet haar uiterste best, maar kan niet garanderen dat opvallenmetjecv.nl te allen
tijde beschikbaar is.
3.2 opvallenmetjecv.nl onderhoudt opvallenmetjecv.nl actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden,
ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf
aangekondigd.
3.3 opvallenmetjecv.nl mag van tijd tot tijd de functionaliteit van opvallenmetjecv.nl aanpassen. Daarbij zijn
uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist opvallenmetjecv.nl zelf welke aanpassingen zij
al of niet doorvoert.

 

Artikel 4. Herroeping digitale inhoud

4.1 Aankopen op opvallenmetjecv.nl worden in digitale vorm geproduceerd en geleverd. Na betaling gaat
u ermee akkoord dat de aankoop definitief is en annuleren/ retourneren niet meer mogelijk is. U heeft om
die reden geen recht meer om het product te kunnen herroepen.

 

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

5.1 Betaling wordt verricht via de door u gekozen betaalingsdienst. Nadat de betaling is ontvangen door
opvallenmetjecv.nl, zal het u een mail ontvangen met de downloadlink.

 

Artikel 6 persoonsgegevens

6.1 opvallenmetjecv.nl verwerkt uw email-adres, voor- en achternaam. opvallenmetjecv.nl treedt hierbij
op als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens; u bent de verantwoordelijke. U
vrijwaart opvallenmetjecv.nl van alle aanspraken van betrokkenen onder deze wet.
6.2 De persoonsgegevens die opvallenmetjecv.nl van u verkrijgt worden enkel gebruikt ten behoeve van de
uitvoering van de overeenkomst en het doen van aanbiedingen voor soortgelijke producten en diensten.
6.3 Persoonsgegevens worden onomkeerbaar verwijderd wanneer zij niet meer noodzakelijk zijn, tenzij
bewaren daarna verplicht is op grond van de wet.